Leken som pågår: om jubileets konstverk 

Ett sekel har passerat; vid 300-årsjubileet av Sveriges äldsta gymnasium 1923 uppförs Carl Milles bronsskulptur av Johannes Rudbeckius vid kyrkporten. Vid stundande 400-årsjubileum ska konstverket Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! av konstnären Ann-Sofi Sidén uppföras vid platsen för det ursprungliga skolhuset.  

Ann-Sofi Sidéns Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! knyter an till jubileets syfte: allas rätt till utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd.

Skulpturen föreställer två unga kvinnor som på styltor sträcker sig mot varandra över den stenmur som redan finns på platsen. Deras händer möts i en hälsning, en lek eller för att nå gemensam balans. Det röda teglet på marken runt skulpturen fortsätter ut på gång- och cykelvägen som leder till Rudbeckianska gymnasiet. Tegelytan, den röda mattan, representerar unga människors vandring ut i livet.

Här i hjärtat av Västerås historia som bildningsstad fångar konstnären hur leken och nyfikenheten är viktiga för inlärning.

Sällskapet Arosbröderna, Sveriges äldsta skolförening (grundad 1902), har tagit initiativet och bidragit ekonomiskt till stadens nya minnesmärke. Genom Sällskapet Arosbrödernas donation visar konstverket hur västeråsarna bygger sin stad genom samverkan.

Om konstnären

Ann-Sofi Sidén, född 1962, är en av Sveriges mest tongivande konstnärer som har rönt framgångar både i Sverige och internationellt. Hon arbetar bland annat med fotografi, skulptur och videokonst. Ann-Sofi Sidén har gjort fler platsspecifika uppdrag som Puzzle (2008) för Campus Gärdet i Stockholm, Fideicommissum (2006) för parken på Wanås konst slottspark och Ekebergsparken skulpturpark i Oslo samt Same Unknown (2011) för Kumla Bostäder.

I Västerås konstmuseums samling finns Ann-Sofi Sidéns stilbildande videoinstallationer Good Morning America (1994) och In Passing (2007). Ann-Sofi Sidén gästade konstmuseet 2015 i egenskap av professor på Kungl. Konsthögskolan när hennes studentgrupp skapade konstnärliga tolkningar av museets samling i utställningen ”Visitation”.

Marken där konstverket Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! av Ann-Sofi Sidén kommer att invigas i maj 2023.

Processbild del av Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! av Ann-Sofi Sidén som invigs i maj 2023© Ann-Sofi Sidén/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Västerås konstmuseum