Malin Hising

Biskopinnans skarpa blick på porträttet från 1643 möter nutidens åskådare. En uppfodrande blick och en mun som mjukt krusar sig, på väg att spricka upp i ett leende. Här är hon, Malin Hising.

Hon känner sig hemma i skolmiljön, rektorsdottern född den 24 maj 1602. Hemmet är lärt, och så ska det förbli. När biskop Johannes Rudbeckius (han och Malin gifter sig 1620) startar den första ordnade undervisningen för flickor 1632 är hon med. Malin Hising tar ansvar för utbildning och ansvarar för både de egna barnens och tjänstefolkets bildning. Hon följer bygget av Konsistoriehuset, där Café Malin ligger i dag. Malin går bort vid 47 års ålder, sex år efter porträttet är klart.

En av hennes sju söner blir en lärdomsgigant för nästa generation: Olof Rudbeck den äldre, med tiden världsberömd för att ha upptäckt lymfsystemet. Han är även Atlanticans skapare, ett lärt verk där han försöker bevisa – och bevisa om igen – att världens storhet och bildning egentligen har sitt ursprung i Sverige.