Ringblomman: en tidig symbol för Västerås

Detta tryckerimärke kallades i ett tidigt register för ”Symbole Arosiensj” som betyder Västeråssymbolen och är det vanligaste märket från det tryckeri som Johannes Rudbeckius grundade 1621. Tryckeriet låg där Kyrkbacksgården ligger idag.

Märket föreställer tre ringblommor växande på en kulle under en strålande sol. Texten i märket är Johannes Rudbeckius valspråk på latin ”Caelum non inferiora sequor. Mihi a Deo adhaerere bonum” som betyder "Himmelen följer jag och intet lägre. För mig är det gott att vara fästad vid Gud."

Ringblomman var förutom en medicinalväxt även ett kristet emblem och sågs som en symbol för himlen och solen. Blomman följer solen, den föds, mognar och vissnar – precis som människans livscykel. Kristus är lika viktig för den kristne, som solen är för ringblomman.

Ringblomman förekommer i två av Johannes Rudbeckius tre tryckerimärken från tryckeriet i Västerås. Blomman återfinns även i Rudbeckius biskopsvapen, samt på gravhällarna i det Rudbeckska gravkoret i Västerås domkyrka.