Rudbeckianska gymnasiet - Sveriges första gymnasium

Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet grundades av biskop Johannes Rudbeckius den äldre år 1623. Skolan ligger centralt i Västerås med Domkyrkan och Stadsbiblioteket sida vid sida. Här lever nya och gamla traditioner sida vid sida med moderna undervisningsmetoder.

Skolan har idag cirka 1 300 eleveroch cirka 130 medarbetare. På skolan finns också skolledning, administrativ personal, bibliotekarie, IT-administratörer, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och vaktmästare.

Här finns idag fem nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, och tre introduktionsprogram.